Title Image

Informacje techniczne

Strona główna  /  Informacje techniczne

Informacje ogólne

Materiały do druku prosimy wysyłać na adres e-mail: grafik@scriba.com.pl korzystając z serwisów umożliwiających wysyłanie dużych plików jak np. google drive lub zamieszczać na ftp w podkatalogu incoming (po wysłaniu plików prosimy o przesłanie informacji na adres grafik@scriba.com.pl).

Materiały do tłoczeń prosimy również przesyłać drogą mailową na adres grafik@scriba.com.pl

Serwer ftp: ftp.scriba.com.pl
Login: ftpscriba@scriba.com.pl
Hasło: scriba

Do pobierania i przesyłania materiałów z naszego ftp prosimy używać klienta ftp, jak na przykład wbudowany w TotalCommanderze.

Wydawnictwo Scriba s.c. zezwala na wykorzystanie materiałów zdjęciowych zawartych na naszym ftp w celach reklamowych poprzez zamieszczanie we własnych materiałach drukowanych bądź na własnych witrynach internetowych.