Warunki współpracy

Aby nawiązać współpracę z Wydawnictwem Scriba s.c. uprzejmie prosimy o przesłanie poniższych dokumentów (najlepiej drogą mailową – scriba@scriba.com.pl):– NIP
– REGON
– Wpis do ewidencji gospodarczej lub KRS

Zachęcamy do zamówienia bezpłatnych katalogów naszych produktów
oraz wzorników opraw. Można również otrzymać bezpłatnie wzory kalendarzy ubiegłorocznych

Materiały zdjęciowe w wysokiej rozdzielczości, katalog, cenniki w formacie .pdf i .doc, i inne informacje o naszych produktach znajdują się na naszym ftp (ftp.scriba.com.pl, login: ftpscriba@scriba.com.pl, hasło: scriba).

Wydawnictwo Scriba s.c. zezwala na wykorzystanie materiałów zdjęciowych zawartych na naszym ftp w podkatalogu nasza_oferta w celach reklamowych poprzez zamieszczanie we własnych materiałach drukowanych bądź na własnych witrynach internetowych.

Zamówienia

SPOSÓB ZAMÓWIENIA:

 • w formie pisemnej pocztą, z wyraźną pieczątką i podpisem Zamawiającego
 • elektronicznie, po podpisaniu umowy
 • zamówienia potwierdzamy tylko na wyraźne, pisemne żądanie Zamawiającego

W ZAMÓWIENIU NALEŻY PODAĆ:

 • numer kodu, nazwę kalendarza, ilość, cenę za 1 szt.
 • informację o ewentualnym nadruku reklamowym i jego treści
 • w przypadku nadruku należy dostarczyć dokładne dane oraz logo firmy wraz z opisem kolorów

REALIZACJA ZAMÓWIENIA:

 • natychmiastowa, wg aktualnych stanów magazynowych, aż do wyczerpania nakładów
 • do 4 tygodni w przypadku braków magazynowych
 • do 4 tygodni od daty zatwierdzenia ostatecznego projektu przy kalendarzach indywidualnych
 • zamówienia z każdego asortymentu mogą być zrealizowane w ilości +/- 2%

Płatności

WARUNKI PŁATNOŚCI:

 • pierwsze 3000 zł netto obrotu – należność płatna gotówką
 • po podpisanej umowie i wekslu – kredyt 14 dni
 • jednorazowe zamówienia do 1000 zł – płatność gotówką (nie dotyczy stałej współpracy)
 • przy stałej współpracy uzgodnienia indywidualne
 • przy zamówieniach powyżej 4000 zł zaliczka – uzgodnienia indywidualne

W przypadku nieterminowej zapłaty Wykonawca będzie naliczał kary umowne w wysokości 0,3% za każdy dzień zwłoki.

Dostawa

WARUNKI DOSTAWY:

Kalendarze dostarczamy pod wskazany adres przesyłką kurierską na koszt Zamawiającego. Koszt paczki do 30 kg – 22 zł netto.

Reklamacje

 • reklamacje należy zgłaszać do 7 dni od dnia otrzymania towaru
 • wady części dostarczanego towaru nie uprawniają do reklamowania całości dostawy
 • kalendarium i jego zawartość, tj. układ, część informacyjna, mapy, stanowią utwór, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie podlegają reklamacji
 • Scriba nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści, które mogą być wynikiem nienależytego wykonania umowy, za wyjątkiem wartości wynikającej z umowy