Warunki współpracy

Aby nawiązać współpracę z Wydawnictwem Scriba s.c. uprzejmie prosimy o przesłanie poniższych dokumentów (najlepiej drogą mailową - scriba@scriba.com.pl):

- NIP
- REGON
- Wpis do ewidencji gospodarczej lub KRS

Warunkiem nawiązania współpracy jest także odesłanie podpisanej kopii ogólnych warunków sprzedaży faxem, drogą pocztową bądź adresem e-mail scriba@scriba.com.pl.
Druk ten można pobrać tutaj: ogólne warunki współpracy

Przesłanie powyższych dokumentów jest podstawą do zawarcia umowy, która ułatwi naszą współpracę.

Zachęcamy do zamówienia bezpłatnych katalogów naszych produktów
oraz wzorników opraw. Można również otrzymać bezpłatnie wzory kalendarzy ubiegłorocznych

Materiały zdjęciowe w wysokiej rozdzielczości, katalog, cenniki w formacie .pdf i .doc, i inne informacje o naszych produktach znajdują się na naszym ftp (ftp.scriba.com.pl, login: ftpscriba, hasło: scriba).

Wydawnictwo Scriba s.c. zezwala na wykorzystanie materiałów zdjęciowych zawartych na naszym ftp w podkatalogu nasza_oferta w celach reklamowych poprzez zamieszczanie we własnych materiałach drukowanych bądź na własnych witrynach internetowych.

Druk zamówienia Warunki sprzedaży Katalog